Tuesday, June 3, 2008

Ulamak Dunia vs Ulamak Akhirat

Bahagian Keempat

Oleh : Ibnu Ibrahim

Dalam memperkatakan hadis Rasulullah s.a.w. tentang kemungkaran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, YB Datuk Seri Hj. Abdul Hadi B. Awang, Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS) pernah menerangkan di dalam sebuah ceramahnya bahawa untuk mengubah kemungkaran dengan tangan ialah kerja pemerintah sebab mereka memilikki kuasa manakala mengubahnya dengan lisan ialah kerja ulamak kerana mereka mempunyai ilmu. Mengubah dengan hati ialah kerja rakyat kerana mereka tidak mempunyai kuasa. Jikalau pemerintah dan ulama sama-sama lesu dan rakyat pula kebanyakkan tidak berilmu atau lemah iman masing-masing, kemungkaran-kemungkaran yang berlaku akan terus berleluasa. Ini akan mengundang kemurkaan Allah s.w.t. yang akan menurunkan bala sebagai pengajaran. Lihatlah apa yang berlaku di Aceh yang dilanda ombak besar Tsunami. Rakyat yang beriman dan beramal soleh juga turut terkorban. Walaupun mereka-mereka yang beriman ini akan dibangkitkan pada hari kiamat mengikut iqtiqad masing-masing, beban tetap terletak di atas bahu tiap-tiap orang yang mengaku diri mereka Islam dan mengucap dua kalimah syahadat; kerana lemahnya iman dan kurangnya ketakwaan mereka kapada Allah, kemungkaran-kemungkaran yang berlaku tidak ditegur dan kesesatan tidak dibimbing.
Kita kerap kali mendengar perkataan “mungkar” dari syarahan-syarahan ugama, khutbah-khutbah Jumaat dan buku-buku ugama. Sayang sekali kerana terlalu sedikit tafsiran yang terang dibuat tentang perkataan ini.
Perkataan “mungkar” berasal dari Bahasa Arab dengan maksudnya yang sama diterima pakai di dalam Bahasa Malaysia. Mengikut Kamus Besar Bahasa Melayu terbitan Utusan yang disusun olih Tuan Hj. Zainal Abidin Safarwan (keluaran tahun 1995) “mungkar” bermaksud ‘perbuatan derhaka kepada Tuhan, dosa, ingkar, pelanggaran perintah Tuhan manakala “kemungkaran” pula bermaksud (i) penderhakaan dan (ii) keingkaran. (Sila rujuk muka surat 1187 dan 1188 kamus tersebut).
Di dalam pandangan para ulamak yang memperjuangkan Islam di negara kita, terdapat beberapa perkara yang bolih diklasifikasikan sebagai kemungkaran. Antaranya ialah berikut:-

1) Berleluasanya dagangan dan pengambilan/peminuman arak.
2) Berleluasanya aktiviti-aktiviti dan premis-premis judi sama ada berlesen atau pun tidak.
3) Rakyat malas atau menjauhkan diri dari ibadat-ibadat khusus.
4) Rakyat melantik orang-orang yang tidak beriman atau derhaka kapada Allah, Rasul dan

Hari Akhirat sebagai pemimpin mereka.
5) Sistem riba didalam ekonomi yang masih belum digantikan dengan sistem ekonomi Islam

sepenuhnya.
6) Korporat-korporat besar menindas usahawan-usahawan kecil sehingga mereka terpaksa

gulung tikar.
7) Berleluasanya perzinaan dan perkara-perkara yang menghampiri zina saperti pendedahan

aurat lelaki dan perempuan, tayangan dan pengedaran filem-filem lucah, pengiklanan

ubat-ubatan untuk mengubahsuai alat-alat sulit lelaki dan perempuan, ubat-ubatan untuk

kepentingan aurat saperti pewarna rambut dan kulit dan tarian-tarian yang

mengghairahkan saperti terdapat dalam filem-filem Bollywood.
8) Pembangunan sosial yang mengakibatkan kerosakkan nilai-nilai murni saperti anak-anak

tidak menghormati ibu-bapa, isteri tidak menghormati suami dan atau sebaliknya,

penghormatan terhadap jiran tetangga diabaikan, pelajar-pelajar tidak menghormati guru,

berleluasanya jenayah, orang-orang Islam menjadi murtad dan sebagainya.
9) Kerajaan mengutip cukai yang berlebih-lebihan dan membebankan rakyat.
10) Para-para menteri dan wakil-wakil rakyat menipu rakyat dan kerajaan.
11) Kanun-kanun negara yang menyusahkan rakyat.
12) Rasuah yang menjadi-jadi
13) Majikan yang mengaut keuntungan dengan menghisap darah pekerja
14) Pekerja-pekerja yang menipu majikan saperti mencuri tulang, pecah amanah dan

sebagainya.
15) Ahli-ahli perniagaan yang menaikkan harga komoditi- komoditi harian tanpa sebab.
16) Ahli-ahli perniagaan yang menipu dalam timbangan dan jual-beli.

Selain dari perkara-perkara yang dinyatakan di atas, pembaca-pembaca yang budiman bolehlah berfikir perkara-perkara yang lain yang boleh ditakrifkan sebagai kemungkaran.


(Bersambung)

No comments: